Vườn rau của nhà trường 2013-2014

Vườn rau của nhà trường 2013-2014

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm nhà trường đã tự trồng rau cung cấp cho học sinh.

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....