LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM 2015 - 2016

LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM 2015 - 2016

Chuẩn bị bước vào năm học 2015-2016 các cô đã huy động các bậc phụ huynh học sinh tham gia lao động tu bổ cảnh quang môi trường lớp học xanh sạch đẹp.

 

Thăm dò ý kiến:

Điều bạn quan tâm nhất là gì?

Chất lượng giáo dục

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng dạy

Thương hiệu....